Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng mời chào giá cung cấp dịch vụ bảo vệ

Theo văn bản số: 1064/BVUBĐN-HCQT Đà Nẵng ban hành ngày 9 tháng 9 năm 2022 về việc mời chào giá cung cấp dịch vụ bảo vệ tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng.

Thông tin về Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng

benh-vien-ung-buou-da-nang

Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng được thành lập theo quyết định số 5898/QĐ-UBND ngày 15/8/2015 của UBND thành phố Đà Nẵng, trên cơ sở tổ chức lại Khoa Ung bướu thuộc Bệnh viện Đà Nẵng và tiếp nhận nguyên trạng tổ chức bộ máy, người lao động, trụ sở, cơ sở vật chất, trang thiết bị, tài chính, tài sản của Bệnh viện Ung thư Đà Nẵng (thuộc Hội Bảo trợ phụ nữ và trẻ em nghèo bất hạnh thành phố).

Bệnh viện là đơn vị sự nghiệp công lập, chịu sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng, gồm 8 phòng và 20 khoa.

Thư mời chào giá: Cung cấp dịch vụ bảo vệ tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng

Kinh gửi: Quý Công ty

Trước hết, Bệnh viện Ung Bướu Đà Nẵng xin chân thành cảm ơn các đơn vị cung cấp dịch vụ bảo vệ đã hợp tác với Bệnh viện trong thời gian qua.

Hiện nay, Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng có nhu cầu sử dụng dịch vụ bảo vệ tại Bệnh viện năm 2022-2023.

Đề có cơ sở xây dựng kế hoạch cung cấp dịch vụ, Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng kính mời Quý Công ty khảo sát và báo giá cung cấp dịch vụ bảo vệ bệnh viện theo thông tin đính kèm.

* Lựu ý:

Đơn vị tham gia chào giá gởi kèm tài liệu chứng minh năng lực, kinh nghiệm của Công ty như: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (phù hợp với dịch vụ cung cấp); Hợp đồng tương tự cung cắp dịch vụ Đơn vị đã ký trong thời gian 12 tháng gần đây;

– Bảng chào giá phải ghi rõ họ tên, địa chỉ, ký tên khi nộp bảng chào giá và hiệu lực của chào giá. Bảng chào giá phải được bỏ vào phong bì, niêm phong kín ở miệng bao để bảo mật và tạo sự khách quan trong việc mời chào giá, ghi rõ nội dụng ngoài phong bì để tiện theo dõi

– Gửi hồ sơ chào giá về Bộ phận Văn thư, Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng, Tổ 28 đường Hoàng Thị Loan, phường Hòa Minh, quận Liên Chiễu, thành phố Đà Nẵng bằng cách trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện nhưng phải đảm bảo Bệnh viện Ứng bướu Đà Nẵng nhận được trước 17g00 phút ngày 23/9/2022.

Quý Công ty có thể tìm hiểu thông tin chỉ tiết tại Phòng Hành chính quản trị Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng, số điện thoại: 02363.717133

Rất mong sự hồi đáp của Quý Công ty. Xin chân thành cảm ơn!