Thành phố Hồ Chí Minh đẩy mạnh công tác bảo vệ môi trường

Ở giai đoạn 2011-2015, mục tiêu bảo vệ môi trường tại khu vực TPHCM phấn đấu đạt được những chỉ tiêu như: có 80% – 90% cơ sở sản xuất dịch vụ và thương mại, các nhà máy đặt tại địa bàn thành phố phải được trang bị hệ thống xử lý môi trường đạt tiêu chuẩn và quy chuẩn Việt Nam về môi trường; có khu vực lưu chứa chất thải và phải liên kết với những đơn vị chuyên về dịch vụ thu gom, xử lý chất thải đạt tiêu chuẩn quy; mục tiêu 100% KCN – KCX, các cụm công nghiệp được đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường Việt Nam; giảm 80% mức độ ô nhiễm tới nguồn nước ở khu vực nội thành và 60% mức độ ô nhiễm nguồn nước mặt khu vực ngoại thành. Trên lĩnh vực quản lý chất thải rắn, đạt chỉ tiêu: thu gom, tập kết để xử lý đảm bảo tiêu chuẩn môi trường Việt Nam; 100% tổng lượng chất thải rắn ở đô thị bao gồm chất thải nguy hại, chất thải rắn y tế được xử lý. Riêng chất thải rắn sinh hoạt đô thị, thành phố đặt mục tiêu có phân loại tại nguồn và tái chế với tỷ lệ làm phân compost 40%, phân loại tái chế 10%, đốt phát điện 10%, chôn lấp hợp vệ sinh 40% trên tổng lượng chất thải rắn sinh hoạt đô thị.

thu-gom-rac-bao-ve-moi-truong

Số liệu thống kê tại sự kiện này cũng cho hay, thành phố đã kiểm soát được 2.100/3.300 nguồn thải, ước thực hiện đến năm 2015 có khoảng 85% cơ sở sản xuất dịch vụ , thương mại trên địa bàn có hệ thống xử lý môi trường đạt chuẩn; 100% các KCX – KCN, Khu Công nghệ cao có hệ thống xử lý nước thải tập trung; 100% cụm công nghiệp có đơn vị kinh doanh hạ tầng có xây dựng và đưa vào vận hành hệ thống xử lý nước thải tập trung; 100% doanh nghiệp hoạt động trong các cụm công nghiệp có xử lý nước thải cục bộ. Trong khi đó, chất lượng nước tại các kênh rạch cũng đã được cải thiện đáng kể. Cụ thể, chất lượng nước kênh Tàu Hủ – Bến Nghé, mức độ ô nhiễm giảm 73% đối với chỉ tiêu ô nhiễm hữu cơ và giảm 23% đối với chỉ tiêu dinh dưỡng; chất lượng nước tuyến kênh Đôi – kênh Tẻ, mức độ ô nhiễm hữu cơ giảm 58% và chỉ tiêu dinh dưỡng giảm khoảng 16%… Đối với hoạt động giao thông vận tải, dựa vào kết quả quan trắc 6 tháng đầu năm 2015, chỉ tiêu CO giảm khoảng 24%, chỉ tiêu bụi giảm khoảng 7%, chỉ tiêu NO2 giảm khoảng  56%….

373503382012042019063474

Cho dù nỗ lực cải thiện môi trường đã có những hiệu quả nhất định, tuy nhiên vấn đề ô nhiễm ở địa bàn thành phố vẫn tồn tại rất nhiều khó khăn. Nguyên nhân một phần là ở ý thức của đại đa số cá nhân và tổ chức còn kém. Họ chưa nhìn nhận hết được những hậu quả từ việc môi trường bị ô nhiễm. Cho dù thành phố đã có nhiều hành động mục đích để tuyên truyền vận động người dân áp dụng nếp sống văn minh, bảo vệ môi trường sống xanh – sạch – đẹp, thế nhưng, phần số mọi người lại không nhận thức được và không thể chuyển biến những hành động tốt thành thói quen. Trong khi đó, các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn cũng chưa có nhiều giải pháp để cải thiện và bảo vệ môi trường. Hiện nay vẫn còn nhiều cơ sở sản xuất nhỏ lẻ còn sử dụng những nguyên liệu đốt như vỏ hạt điều, vải vụn… gây ô nhiễm nặng đối với môi trường không khí; nhiều doanh nghiệp vẫn chưa đầu tư công nghệ xử lý nước thải, chất thải…

Nguồn: Tổng hợp

0986487435